RODO

admin/ April 28, 2020/ AKTUALNOŚCI

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu dotyczącego wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (nr UDA-POWR.02.13.00-00-0001/18-00), w szczególności wysłania listu w sprawie badania ankietowego „Uczenie się dorosłych Polaków”, przeprowadzenia tego badania w formie rozmowy oraz w celu potwierdzenia ewaluacji, kontroli, audytu w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) lub w firmie Danae sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli Informacyjnej.

Share this Post