Ankieterzy

admin/ April 28, 2020/ AKTUALNOŚCI

Badanie będzie realizowane przez ankieterów firmy Danae Sp. z o.o.

W liście zapowiednim otrzymają Państwo informację o planowanym terminie wizyty ankietera oraz jego dane ( imię, nazwisko, nr legitymacji ankieterskiej, telefon komórkowy).

Każdy ankieter dysponuje specjalną legitymacją do badania ankietowego pt. ”Uczenie się dorosłych Polaków”, która służy do potwierdzenia jego tożsamości

Przed realizacją badania ankieter zobowiązany jest pokazać Państwu swoją legitymację.

Obowiązujący wzór legitymacji:

Share this Post