O badaniu

admin/ March 9, 2020/ AKTUALNOŚCI

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym pt. Uczenie się dorosłych Polaków”.

Do udziału w badaniu wylosowanych zostało 7200 Polek i Polaków, każdy obywatel miał taką samą szansę znaleźć się w tej grupie. Losowanie, na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych zostało przeprowadzone przez Departament Systemów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji, który dysponuje spisem wszystkich mieszkańców Polski. Udział wszystkich wylosowanych osób ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia poprawności i wiarygodności wyników. Opinia każdej z osób jest równie ważna i przyczyni się do wypracowania bardziej skutecznych działań wspierających uczenie się osób dorosłych w Polsce.

Badanie będzie realizowane od sierpnia do końca października br.

Bardzo prosimy o życzliwe przyjęcia ankietera, który odwiedzi Państwa w domu, odczyta pytania ankiety i zaznaczy udzielane przez Państwa odpowiedzi na komputerze. W badaniu można wziąć udział także telefonicznie. Należy wówczas przekazać swój numer telefonu ankieterowi, który w dogodnym dla Państwa czasie zadzwoni w celu przeprowadzenia rozmowy. Można także przed wizytą ankietera zadzwonić na infolinię i poinformować, że chce się wziąć udział w badaniu telefonicznie. W przypadku większości pytań przewidziane zostały gotowe możliwe odpowiedzi. Zadaniem osoby uczestniczącej w badaniu będzie wskazanie tych, które najlepiej odzwierciedlają jej opinie.

Podczas realizacji badania przestrzegane są zasady etyczne gwarantujące uczestnikom pełną dobrowolność udziału w badaniu, poufność udzielanych odpowiedzi, co oznacza w szczególności, że odpowiedzi osób badanych ujawnione będą wyłącznie w formie zbiorczych zestawień statystycznych, identyfikacja rozmówców nie będzie możliwa.

W związku z pandemią koronawirusa wprowadziliśmy dodatkowe procedury zgodne z rozporządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego: ankieter będzie zobowiązany nosić maseczkę lub przyłbicę oraz dezynfekować laptop w Państwa obecności, ankieter będzie dysponował maseczką także dla Państwa.

Badanie realizowane jest przez agencję badawczą Danae Sp. z o.o. na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE).

CEL BADANIA

Celem realizowanego badania jest uzyskanie informacji umożliwiających określenie poziomu uczestnictwa, czynników sprzyjających i barier utrudniających dostęp do uczenia się, a także poznanie opinii i poglądów Polek i Polaków na temat uczenia się w dorosłości. Na podstawie wyników badania stworzone zostaną rekomendacje, które będą podstawą do wypracowania bardziej skutecznych działań w zakresie edukacji dorosłych w Polsce.

KOGO BADAMY?

Do udziału w badaniu wylosowanych zostało 7200 Polek i Polaków. Udział wszystkich wylosowanych osób ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia poprawności i wiarygodności wyników. Opinia każdej z osób jest równie ważna, każda z nich przyczyni się do wypracowania bardziej skutecznych działań wspierających uczenie się osób dorosłych w Polsce.

INFOLINIA I MAILOWY HELP-DESK

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących badania, prosimy o kontakt z pracownikiem infolinii
pod numerem telefonu 58 743 21 73, która jest
czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 20.00
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: edukacja.doroslych@danae.com.pl

Share this Post