Najważniejsze informacje o badaniu

admin/ March 9, 2020/ O BADANIU

undraw_Graduation_ktn0CEL BADANIA

Celem badania jest opracowanie diagnozy dotyczącej uczenia się osób dorosłych w Polsce. Na podstawie opinii naszych rozmówców możliwe będzie scharakteryzowanie działań podejmowanych w tym zakresie, a także identyfikacja czynników ułatwiających oraz barier utrudniających osobom dorosłym uczenie się. Zbiorcze wyniki badania posłużą do przygotowania rekomendacji do wypracowania bardziej skutecznych działań w zakresie edukacji dorosłych w Polsce.

RAPORT Z BADANIA

Najważniejsze wyniki badania będą opublikowane na stronie IBE (http://www.ibe.pl) w grudniu br.

KOGO BADAMY?

Do udziału w badaniu wylosowanych zostało ok. 7200 Polek i Polaków, Udział wszystkich wylosowanych osób ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia poprawności i wiarygodności wyników. Opinia każdej z osób jest równie ważna, każda z nich przyczyni się do wypracowania bardziej skutecznych działań wspierających uczenie się osób dorosłych w Polsce.

Realizacja terenowa tego przedsięwzięcia odbywać się będzie od marca do końca czerwca br., a odpowiadać za nią będzie agencja badawcza Danae Sp. z o.o. Badanie będzie miało charakter rozmowy. Ankieterka lub ankieter przeprowadzi ją przy pomocy komputera (technika CAPI). 

INFOLINIA I MAILOWY HELP-DESK

Aby uzyskać dalsze wyjaśnienia dotyczące badania, prosimy o kontakt:

z infolinią  pod numerem telefonu 58 743 21 73, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 20.00

za pomocą poczty elektronicznej na adres email: edukacja.doroslych@danae.com.pl

Share this Post